Alates 02.05.2013.a võib Eestist viia Soome marutaudi vastu vaktsineerimata alla kolme kuuse kutsika.

Vaktsineerimata kutsika Soome viimisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1. Kutsikas on viimise hetkel alla kolme kuune.
2. Kutsikale on paigaldatud mikrokiip.
3. Kutsikas tuuakse Soome otse kasvataja juurest kus kutsikas on sündinud, kutsikat on hoitud sünnist saadik sünnikodus ja kutsikas ei ole kokku puutunud metsloomadega.
4. Kutsikal peab olema kaasas lemmikloomapass.
5. Alla kolme kuusele kutsikale tuleb teha ehhinokokoosi tõrje. Tõrje tuleb teha kutsikale 1-5 päeva enne Soome saabumist ja loomaarst peab märkima antud rohu nimetuse ja kuupäeva lemmikloomapassi.
6. Kutsikaga peab olema kaasas kasvataja poolt allakirjutatud dokument selle kohta, et kutsikas on sündinud tema juures, peetud sünnikodus kuni selle hetkeni kui ta tuuakse Soome ja kutsikas ei ole kokkupuutunud metsloomadega. Vastava märke võib kirjutada ka lemmikloomapassi järgmiselt:

I, the undersigned, certify that the animal with microchip no________________ was born and has been kept since its birth at my facility and has not been in contact with any wild animals.
[koht, kuupäev ja kasvataja allkiri]

7. Kutsikas peab liikuma Eestist otse Soome. Juhul kui mingil põhjusel ei saa kutsikas liikuda Eestist otse Soome võib kutsikas liikuda ka Eestist Soome mõne teise EL riigi kaudu mis on tunnistatud marutaudivabaks maaks. Kutsika transportimisel lennukiga võib transport toimuda ka mõne muu riigi kaudu, kuid kutsikas peab viibima lennujaama territooriumil.

Kui kutsikas saadetakse Soome ilma reisisaatjata või on mõeldud Soomes edasimüümiseks või vahendamiseks uuele omanikule peab lisaks eelmainitud tingimustele olema täidetud kauba müügi nõuded.
Kui kutsikaga on planeeritakse reisida Soomest mõnda teise EL riiki peab kutsika vaktsineerima marutaudi vastu enne reisile asumist. Lisaks peab täitma ka muid ekspordi puhul kehtivaid nõudeid, mille kohta on erijuhend.

Täiendav info: www.evira.fi